Contestarea deciziilor de pensie

Contestarea deciziilor de pensie

Art. 139 din LEGEA 127/2019.

(1) Deciziile emise de casele teritoriale de pensii pot fi contestate, in termen de 45 de zile de la comunicare, la instanta judecatoreasca competenta.

(2) Deciziile emise de casele teritoriale de pensii in intervalul cuprins intre data intrarii in vigoare a prezentului articol si data intrarii in vigoare a prezentei legi se contesta potrivit prevederilor alin. (1).

(3) Deciziile necontestate in termenul prevazut la alin. (1) sunt definitive.

Skip to content