Legislatie

Legislaţie

 

Dreptul de informare al cetăţeanului constituie un principiu fundamental în desfăşurarea activităţii autorităţilor administraţiei publice din România în general, dar mai ales în ceea ce priveşte organele administraţiei publice.

În acest scop, şi în vederea îmbunătăţirii calităţii şi eficienţei serviciilor de asigurare a accesului cetăţenilor şi al instituţiilor publice şi private la legislaţie, Ministerul Justiţiei a dezvoltat un sistem online – „Implementarea Portalului N-Lex”. Acest proiect finanţat din fonduri europene nerambursabile, conţine o bază de date legislativă naţională  http://legislatie.just.ro., pe care cetăţenii o pot consulta permanent.

Principalele acte normative care reglementează sistemul unitar public de pensii, inclusiv care reglementează organizarea şi funcţionarea Casei de Pensii a Municipiului Bucureşti sunt:

▪ Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii;
Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
HGR nr. 257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
HGR nr. 118/2012 privind aprobarea Statutului Casei Naţionale de Pensii Publice.

Legislaţia care reglemenetază sistemul unitar de pensii publice, precum şi actele normative referitoare la asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale pot fi consultate şi descărcate de aici.

 

 

 

 

 

Skip to content