Modalitati de depunere a cererilor

CASA DE PENSII A MUNICIPIULUI BUCURESTI INTREGISTREAZA CERERI DE ACORDAREA A BILETELOR DE TRATAMENT INCEPAND CU DATA DE 03 IANUARIE 2024

–          DATA ÎNREGISTRĂRII CERERII NU MAI CONSTITUIE CRITERIU

DE REPARTIZARE A BILETELOR DE TRATAMENT!

–         CERERILE ŞI ACTELE AFERENTE SE POT TRANSMITE prin poştă, fax, e-mail sau se pot depune direct la sediul Casei de Pensii a Municipiului Bucuresti (etaj 1 ghişeele 17, 20, 21, 22, 23, 37):

–         Adresa:  Calea Vitan nr. 6, sector 3;

–         fax: 021/326.05.41;

–         e-mail: bilete.bucuresti@cnpp.ro

–          Cererile se depun cu cel puţin 30 de zile înainte de prima zi a perioadei consemnata in cerere.

–         SE COMPLETEAZĂ cu majuscule, numai pe formularul tipizat aprobat, care se poate procura de pe internet – www.cnpp.ro sau www.cpmb.ro.

–         MODUL DE COMPLETARE A CERERII:

  • pentru a fi luată în considerare, cererea trebuie să aibă completate toate câmpurile (faţă-verso) şi să fie însoţită de toate documentele justificative solicitate;
  • solicitantul poate opta pentru cel mult trei staţiuni;
  • se va preciza o singură perioadă solicitată, care poate cuprinde mai multe serii, din mai multe luni (de ex.: dacă se va completa pe cerere perioada 01.05.2023 – 30.09.2023, cererea va fi luată în calcul la toate seriile de bilete din acea perioadă, aplicând criteriile de repartizare la fiecare serie);
  • cererea poate cuprinde şi informaţii despre alte persoane, care au depus la rândul lor cereri şi cu care titularul doreşte să meargă în aceeaşi staţiune şi în aceeaşi perioadă;
  • răspunderea pentru modul de completare şi corectitudinea datelor din cerere revine în totalitate solicitantului !
  • unei persoane i se poate elibera un singur bilet de tratament balnear în cursul unui an calendaristic;
  • refuzul nejustificat al unui bilet de tratament repartizat determină pierderea dreptului la un alt bilet în cursul anului calendaristic respectiv !
Skip to content