In atentia solicitantilor adeverintelor de stagiu de cotizare

In atentia solicitantilor adeverintelor de stagiu de cotizare

Va informam ca, in conformitate cu prevederile art. 184 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, “Baza de date privind asiguraţii sistemului public de pensii este proprietatea Casei Nationale de Pensii Publice şi are caracter confidenţial”.

De asemenea, art. 44 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, prevede ca acestia au obligatia sa pastreze secretul de stat, secretul de serviciu, precum si confidentialitatea in legatura cu faptele, informatiile sau documentele de care iau cunostinta in exercitarea functiei publice, in conditiile legii, cu exceptia informatiilor de interes public.

Ordonanta nr. 33/2002, privind reglementarea eliberarii certificatelor si adeverintelor de catre autoritatile publice centrale si locale, prevede la art. 3 ca:

(1) Certificatele si adeverintele se elibereaza numai la cererea scrisa a persoanei sau a persoanelor indreptatite ori a mandatarului acestora si numai in situatia in care confirmarea, respectiv atestarea dreptului sau faptului, le privesc in mod direct.

(2) Certificatele si adeverintele pot fi eliberate si mandatarului persoanei sau persoanelor indreptatite.

Pe cale de consecinta, adeverinta de stagiu se elibereaza numai titularului sau imputernicitului acestuia prin procura notariala.

Adeverintele nu se pot elibera nici la cererea rudelor (indiferent de gradul de rudenie), nici la cererea angajatorilor. Exceptie se face in cazul persoanelor decedate, caz in care adeverinta se elibereaza unei rude de gradul I, si in cazul adeverintelor necesare pentru eliberarea Formularului European A1, caz in care se elibereaza angajatorului, conform procedurii descrise alaturat.

Skip to content