Legea 154/2021

ANUNT PRIVIND BENEFICIARII LEGII 154/2021

Potrivit Ordonantei de Urgenta din data de 18.12.2021

Art. XL.—Alineatul (1) al articolului II din Legea nr. 154/2021 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului, nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor
persecutate de catre regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 pâna la 6 martie 1945 din motive etnice, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 573 din 7 iunie 2021, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

’’(1) Prin derogare de la prevederile art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate în  România cu începere de la 6 septembrie 1940 pâna la 6 martie 1945 din motive etnice, republicata, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, drepturile stabilite potrivit art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 105/1999, republicata, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se acorda si se platesc începând cu data de 1 ianuarie 2023.’’

Skip to content