Calculul pensiei

Calculul pensiei

Cuantumul pensiei se determină prin înmulţirea punctajului mediu anual realizat de asigurat cu valoarea unui punct de pensie:

Cuantum pensie = Punctaj mediu anual x Valoarea punctului de pensie

Punctajul mediu anual se determină prin împărţirea numărului de puncte rezultat din însumarea punctajelor anuale ale asiguratului la numărul de ani corespunzător stagiului complet de cotizare (Anexa 5):

Punctaj mediu anual = (Punctaj anual 1 + Punctaj anual 2 + … + Punctaj anual N) :

Nr. ani stagiu complet

Punctajul anual se determină prin împărţirea la 12 a sumei punctajelor lunare realizate în anul calendaristic respectiv:

Punctaj anual = (Punctaj lunar 1 + Punctaj lunar 2 + … + Punctaj lunar 12) : 12

Punctajul lunar se calculează prin raportarea câştigului salarial brut (venitului lunar asigurat) la câştigul salarial mediu brut din luna respectivă:

Punctaj lunar = Câştig salarial brut lunar : Câştig salarial mediu brut lunar

Punctajul lunar, pentru perioadele asimilate:

Perioada asimilată Câştigul lunar luat în calcul
Pensie de invaliditate Cuantumul pensiei de invaliditate
Studiile universitare
Serviciul/stagiul militar
Concediu de creştere a copilului
25% din câştigul salarial mediu brut lunar din perioadele respective
Concediu pentru incapacitate temporară de muncă Cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă

Punctajul lunar, pentru stagiul potenţial acordat persoanelor în drept să obţină pensie de invaliditate:
▪ 0,70 puncte, pentru gradul I de invaliditate;
▪ 0,55 puncte, pentru gradul II de invaliditate;
▪ 0,35 puncte, pentru gradul III de invaliditate.

Majorarea punctajelor pentru perioadele lucrate în grupe de muncă, condiţii deosebite sau condiţii speciale:
cu 25%, pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în grupa a II-a de muncă sau în locuri încadrate în condiţii deosebite;
▪ cu 50%, pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi încadrate în grupa I de muncă sau în locuri încadrate în condiţii speciale;
▪ cu 50%, pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi încadrate în alte condiţii de muncă.

Skip to content