Formulare

Detalii

Conturi online

Detalii

Petitie online

Detalii

Despre CPMB

Bine ati venit pe site-ul Casei de Pensii a Municipiului Bucuresti!

Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti este organizată şi funcţionează ca serviciu public deconcentrat, în subordinea Casei Naţionale de Pensii Publice (CNPP) din data de 01.02.2001, fiind investită cu personalitate juridică în baza prevederilor Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor HG 118/2012 privind aprobarea statutului CNPP, a deciziilor consiliului de administraţie, a regulamentelor şi a normelor CNPP.

Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti asigură, în teritoriu, aplicarea unitară a legislaţiei din domeniul pensiilor şi asigurărilor sociale precum şi realizarea sarcinilor şi atribuţiilor ce decurg din aplicarea prevederilor Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Finanţarea cheltuielilor de organizare, funcţionare şi investiţii ale Casei de Pensii a Municipiului Bucuresti se asigură din fondurile repartizate de la bugetul asigurărilor sociale de stat de către CNPP.

Pentru sesizari, sugestii si petitii electronice puteti utiliza adresa de e-mail: petitii.cpmb@cnpp.ro

Skip to content