Contract de asigurare privind plata retroactiva, conform OUG 163/2020

CONTRACTUL DE ASIGURARE privind plata retroactivă, conform OUG nr. 163/2020

Persoanele care vor să îşi completeze stagiul de cotizare pentru dreptul de pensie vor putea să plătească retroactiv contribuţia la sistemul public de pensii pentru cel mult 6 ani. Această măsură a fost aprobată de Guvern prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 163/2020 care modifică şi completează Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Astfel, cetăţenii români din ţară sau din străinătate care nu au calitatea de pensionari şi care nu au fost asiguraţi sau nu au avut obligatia asigurarii in sistemul public de pensii in anumite perioade, vor putea încheia, până la 31 Decembrie 2024, un contract de asigurare prin care îşi pot plăti retroactiv contribuţia de asigurări sociale pentru perioade de cel mult 6 ani anteriori lunii încheierii contractului. De asemenea, acestea trebuie să nu fi realizat, în perioadele pentru care solicită plata retroactivă, stagiu de cotizare sau asimilat acestuia în sistemul public de pensii din ţară sau în sisteme neintegrate acestuia, ori în alte state membre ale Uniunii Europene sau cu care România are acorduri de securitate socială.

Contractul de asigurare socială reprezinta asigurarea în sistemul public de pensii, în vederea obţinerii pensiei pentru limită de vârstă si se încheie în formă scrisă între persoana interesată sau, după caz, tutorele, curatorul ori mandatarul acesteia, desemnat prin procură specială, şi casa teritorială de pensii competentă, în funcţie de domiciliul sau reşedinţa persoanei. La încheierea contractului de asigurare sociala, asiguratul va completa o declaraţie, conform modelului prevăzut de lege, din care să reiasă că, în perioada înscrisă în contractul de asigurare pentru care se solicită asigurarea, îndeplineşte condiţiile cumulative, conform legii.

Perioadele de timp pentru care se poate încheia contractul de asigurare socială şi efectua plata contribuţiei de asigurări sociale sunt cele cuprinse între data împlinirii vârstei de 18 ani şi data împlinirii vârstei standard de pensionare.

Venitul pentru care se achită contribuţia de asigurări sociale nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare la data încheierii contractului de asigurare, iar cota de contribuţie potrivit Codului Fiscal este de 25 %.

Plata privind contributiile asigurărilor sociale se face într-o singură tranşă sau în tranşe lunare, până la 31 Decembrie 2024 si se poate efectua în numerar, la Casieria Casei de Pensii a Municipiului Bucuresti sau prin transfer bancar, în contul R043TREZ70322210311XXXXX deschis la Trezoreria Sector 3 Bucuresti, cod fiscal 13601150.

Contractul de asigurare socială îşi încetează aplicabilitatea la data la care contribuţia de asigurări sociale datorată este achitată în întregime. În situaţia în care la data de 31 Decembrie 2024 contribuţia de asigurări sociale datorată nu este achitată în întregime, stagiul de cotizare se constituie corespunzător plăţii efectuate.

ACTE NECESARE PRIVIND ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE ASIGURARE SOCIALĂ SI PROGRAMUL CU PUBLICUL:

Pentru înregistrarea unui contract de asigurare sociala, trebuie sa va prezentati personal sau prin mandatar, desemnat prin procura speciala, la sediul Casei de Pensii a Municipiului Bucuresti, din Calea Vitan nr. 6, sector 3, Serviciul Contributii Asigurari Sociale, etajul 1, ghiseele 28, 29, 30, 31, 32, 33, in zilele de lucru cu publicul: luni, marti, miercuri intre orele 08:00-15:00, joi intre orele 08:00-18:00 si vineri intre orele 08:00-13:00, cu cartea de identitate in original.

Documente necesare:

  • Carte de identitate original;
  • Formular deschidere contract in doua exemplare;
  • Declaratie protectie date;
  • Declaratie pe propria raspundere.

In cazul cetatenilor straini cu domiciliul in alt stat – pasaportul sau orice alt document emis de statul al carui cetatean este, prin care se face dovada identitatii persoanei si a cetateniei.

Skip to content