Fluxul de depunere cerere şi transmitere document de informare în contul on-line deschis în Portal CNPP sau pe e-mail

În atenția persoanelor care dețin cont în Portalul CNPP și care doresc transmiterea în format electronic a documentului de informare cu privire la plata drepturilor care se achită prin intermediul caselor teritoriale de pensii  

 

Din data de 21.02.2022, aplicaţia care permite transmiterea documentului de informare în format electronic a devenit funcțională.

Procedura prevede utilizarea unei cereri tip care se descarcă, se completează, se semnează olograf/electronic, după caz şi se transmite prin Portal, accesând secțiunea “Depunere cereri şi documente“.

Pentru a vă facilita acest demers, redăm mai jos paşii pe care trebuie să îi urmaţi:

A. În cazul persoanelor care nu deţin cont în Portalul CNPP

 • primul pas necesar a fi efectuat este de a obține un cont on-line în Portalul CNPP, urmând paşii prevăzuţi de ”Procedura de obținere cont on-line” afişată pe site-ul CNPP, în fereastra ”De ce să îmi fac cont?”

Mențiune:

Casele teritoriale de pensii respectă procedura pentru deschiderea contului care intră sub incidența Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR). Astfel, procedura pentru deschidere cont, implică prezentarea la ghișeu.

Excepție fac persoanele care semnează utilizând semnătura electronică digitala (cu certificat digital calificat).

Completarea cererii pentru transmiterea documentului de informare on-line va fi disponibilă imediat după aprobarea contului în Portalul CNPP.

B. În cazul persoanelor care detin cont in Portalul CNPP:

 • procedura prevede utilizarea unei cereri tip care se descarcă din aplicație, se completează, se semnează olograf/electronic de solicitant și se transmite prin Portal, accesând secțiunea ”Depunere cereri și documente”.

Pentru transmiterea documentului de informare prin funcționalitatea care a fost dezvoltată în PORTAL, cererea va fi adaugată în PORTAL numai prin contul personal al beneficiarului, astfel:

B.1.

 • se accesează contul on-line din fereastra de autentificare de pe pagina principală a  www.cnpp.ro, prin introducere e-mail şi parolă;
 • se accesează secţiunea “Completare formulare”   => “Depuneri cereri şi documente” => “Pensii” => “Document de informare”;
 • se selectează “Transmiterea documentului de informare on-line” şi se completează câmpurile obligatorii din fereastra “Depunere documente”;
 • anumite informaţii legate de datele de identificare sunt preluate în mod automat, dar există şi posibilitatea ca acestea să fie modificate de solicitant;
 • se selectează casa teritorială de pensii în gestiunea căreia se află solicitantul la momentul completării electronice;
 • numerele de dosar de pensie/alte drepturi de asigurări sociale se preiau în mod automat din sistem;
 • se generează (download) cererea pentru transmiterea documentului de informare on-line prin utilizarea (click) butonului “Descarcă aici” din fereastra “Fişiere de încărcat”;
 • cererea tip astfel descărcată se completează, se semnează olograf/electronic şi se încarcă prin utilizarea (click) butonului “Alege fişier”;
 • se completează codul CAPTCHA din chenarul verde, apoi click pe butonul Salvează și trimite;
 • se afişează mesajul: Cererea a fost transmisă cu succes către CNPP. Mesajul indică faptul că cererea a ajuns, în vederea prelucrării, la casa teritorială de pensii care a fost selectată de pensionar la momentul completării electronice.

B.2.

 • Solicitantul va primi de la PORTAL@CNPP.RO un e-mail de informare cu numărul de înregistrare alocat din PORTAL.
 • Ulterior, la momentul sincronizării dintre PORTAL şi DOMINO – Registratura casei teritoriale de pensii în gestiunea căreia se află solicitantul (selectată de acesta la depunerea cererii), acesta va primi un alt e-mail de la PORTAL@CNPP.RO cu numărul de înregistrare a cererii în cadrul sistemului CNPP / CTP; începând din acest moment:

–   solicitantul poate vizualiza detalii legate de cererea depusă în secţiunea ’’Cererile mele’’;

–  la nivelul casei teritoriale de pensii în gestiunea căreia se află solicitantul se pot derula activităţi (verificare/analiză) specifice în vederea aprobării cererii solicitantului;

–  se accesează cererea în sistemul DOMINO: ’’Registratura’’ => ’’Înregistrare Cerere’’;

–  se selectează ’’Căutare după: Document  => Tip document  => Cerere transmitere informaţii referitoare la plata drepturilor în cont bancar’’ şi se accesează butonul ’’Cauta’’ pentru afişarea cererilor existente;

–  se selectează cererea şi se accesează butonul “Modifica”;

 • dacă urmare a verificării/analizei efectuate la pasul anterior nu există neconcordanţe, CTP aprobă cererea în DOMINO, prin accesarea butonului “Finalizează”;
 • la aprobarea cererii în DOMINO, solicitantul va primi un e-mail de informare în acest sens;

B.3.

 • cererile aprobate la nivelul casei teritoariale de pensii vor fi prelucrate (generare documente de informare on-line) la nivel central (nu se comunică prin tranzacţii);
 • documentul de informare transmis on-line va conţine datele de identificare ale solicitantului, datele de plată (din ’’talonul mov’’), un identificator unic şi un cod QR;
 • identificatorul unic şi codul QR vor fi utilizate pentru verificarea autenticităţii documentului de informare de către instituţiile/societăţiile/autorităţile publice;
 • la generarea documentului de informare, solicitantul va primi un e-mail prin care este înştiinţat cu privire la generarea documentului şi la posibilitatea accesării acestuia în secţiunea “Datele mele din sistemul public de pensii”;
 • documentele de informare vor fi disponibile pentru solicitant pentru o perioadă de 12 luni, după care acestea sunt arhivate;
 • pentru verificarea autenticităţii documentului de informare de către instituţiile/societăţile/autorităţile publice, pe Portalul CNPP s-a creat o secţiune “Contact => Verificare document informare”.             

C. În cazul persoanelor care doresc să renunţe la transmiterea documentului de informare on-line şi, implicit, revenirea la modalitatea de plată în cont bancar cu transmiterea documentului de infomare prin poştă:

 • procedura prevede utilizarea unei cereri tip care se descarcă din aplicaţie, se completează, se semnează olograf/electronic de solicitant şi se transmite prin Portal, accesând secţiunea “Depunere cereri şi documente”.

Pentru renunţarea la transmiterea documentului de informare on-line, cererea va fi adaugată în PORTAL numai prin contul personal al solicitantului, astfel:

–  se accesează contul on-line din fereastra de autentificare de pe pagina principală a www.cnpp.ro, prin introducere E-mail şi Parola;

–  se accesează secţiunea “Completare formulare”  =>  “Depuneri cereri şi documente’’ =>’’Pensii’’ => ’’Document de informare’’;

–  se selectează ’’Renunţare la transmiterea documentului de informare on-line’’ şi se completează câmpurile obligatorii din fereastra ’’Depunere documente’’;

–  anumite informaţii legate de datele de identificare sunt preluate în mod automat, dar există şi posibilitatea ca acestea să fie modificate de solicitant;

–  se selectează casa teritorială de pensii în gestiunea căreia se află solicitantul la momentul completării electronice;

–  numerele de dosar de pensie/alte drepturi de asigurări sociale se preiau în mod automat din sistem;

–  se generează (download) cererea pentru renunţarea la transmiterea documentului de informare on-line prin utilizarea (click) butonului ”Descarcă aici” din fereastra “Fişiere de încărcat”;

–  cererea tip astfel descărcată se completează, se semnează olograf/electronic şi se încarcă prin utilizarea (click) butonului “Alege fişier”;

–  se completează codul CAPTHA din chenarul verde, după care se utilizează (click) butonul “Salvează şi trimite”;

–  se afişează mesajul: “Cererea a fost transmisă cu succes către CNPP”; acest mesaj indică faptul că cererea a ajuns, în vederea prelucrării, la casa teritorială de pensii care a fost selectată de pensionar la momentul completării electronice;

–  în continuare, se vor derula etapele din procedura descrisă la punctul B – secţiunea B.2.

Cererile aprobate la nivelul casei teritoriale de pensii vor fi prelucrate (generare / renunţare la transmitere documente de informare on-line) la nivel central (nu se comunică prin tranzacţii);

Menţiuni:

 • având în vedere intervalele de prelucrare ale informaţiilor de la nivel central, dacă data aprobării cererii este în interval 1-Z a lunii curente (N), documentul de informare va putea fi transmis în contul online deschis în Portalul CNPP sau pe e-mail în luna (N+1); altfel, dacă data aprobării cererii depăşeşte intervalul 1-Z a lunii curente (N), documentul de informare va putea fi transmis în contul on-line deschis în Potralul CNPP sau pe e-mail în luna (N+2); în funcţie de sărbătorile legale şi de datele calendaristice ale lunii aprobării cererii, Z poate avea o valoare cuprinsă între 5 şi 10;
 • documentul de informare pentru luna în care se acordă şi cupoanele de călătorie cu reducere 50% sau 100 % acordate în baza Legii nr.147/2000 sau în baza legilor cu caracter special, va fi transmis şi în format fizic.

Cererile de:

 • Transmitere a documentului de informare on-line, respectiv
 • Renunţare la transmiterea documentului de informare on-line

pot fi vizualizate în intranet, secţiunea “Depunere documente”. În această secţiune, pe acest tip de cereri, operatorii CTP nu trebuie să efectueze nici o modificare de status! Nu se va proceda la efectuare operaţiuni prin “Documente Preluate/Cerere incompletă”!

Scopul adăugării acestor cereri în ecran este doar acela de vizualizare cerere şi de descărcare documente ataşate.

 

 

Skip to content