Comunicat privind valorificarea adeverintelor conform legii nr. 360/2023

 

COMUNICAT

Referitor la valorificarea adeverintelor reprezentand venitul lunar realizat brut sau net  in conformitate cu Legea nr.360/2023 privind sistemul public de pensii

        Avand in vedere prevederile art.139 din Legea nr.360/2023 privind sistemul public de pensii, incepand cu data de 1 septembrie 2024, venitul lunar realizat, brut sau net, asupra caruia s-a datorat, potrivit legii, contributia la bugetul asigurarilor sociale pana la 01.04.2001, se dovedeste prin adeverinte intocmite conform modelului prevazut in anexa 6, eliberate pe baza statelor de plata, de catre angajatori, detinatorii legali de arhive sau operatorii economici autorizați de Arhivele Naționale pentru prestarea serviciilor arhivistice care au dreptul legal de a certifica aceste date, in original.

Astfel :

  • nu este necesara depunerea adeverintelor la dosarul de pensie daca sumele realizate de catre pensionarii din sistemul public de pensii sunt inregistrate in stagiul de cotizare dupa 01.04.2001;

 

  • pensionarii din sistemul public de pensii care au contribuit la bugetul de asigurari sociale inainte de 01.04.2001 si au adeverinte cu sporuri nepermanente (orele suplimentare, primele în bani, acord global și cel de al 13-lea salariul) si nevalorificate depuse la dosarul de pensie, vor fi luate in calcul, daca indeplinesc conditiile de legalitate, la data intrării în vigoare a Legii nr.360/2023 si se vor recalcula din oficiu, in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a legii;

 

 

  • pensionarii din sistemul public de pensii care au adeverinte cu venituri realizate anterior 01.04.2001 sau care nu sunt intocmite corect, vor prezenta la dosarul de pensie adeverinte care sa respecte modelul prevazut in anexa din Ordinul MMPS nr.487/2021 in vederea recalcularii;

 

  • adeverintele privind veniturile suplimentare care au fost valorificate in temeiul hotararilor judecatoresti definitive nu mai pot fi redepuse la dosarul de pensie, in vederea recalcularii pensiei in temeiul Legii nr.360/2023.
Skip to content