Bine ati venit pe site-ul Casei de Pensii a Municipiului Bucuresti!

 

Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti este organizată şi funcţionează ca serviciu public descentralizat, Ón subordinea Casei Naţionale de Pensii Publice (CNPP) din data de 01.02.2001, fiind investită cu personalitate juridică Ón baza prevederilor Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor HG 118/2012 privind aprobarea statutului CNPP, a deciziilor consiliului de administraţie, a regulamentelor şi a normelor CNPP.

Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti asigură, Ón teritoriu, aplicarea unitară a legislaţiei din domeniul pensiilor şi asigurărilor sociale precum şi realizarea sarcinilor şi atribuţiilor ce decurg din aplicarea prevederilor Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Finanţarea cheltuielilor de organizare, funcţionare şi investiţii ale Casei de Pensii a Municipiului Bucuresti se asigură din fondurile repartizate de la bugetul asigurărilor sociale de stat de către CNPP.

 

            In atentia asiguratilor cu contract de asigurare pe Legea nr. 263_2010

            Precizari privind Legea 221 din 2018     

            Tabel pentru Legea 221 din 2018       

            Informare schimbare calendar plati POSTA_07_2018

            Informare de presa proiect modificare art.65 din Legea 263_2010

            Informatii contract Legea 186 si OG 32

        Programul de lucru pentru depunerea documentelor in vederea recuperarii  indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca (cod 02, 03, 04) ca urmare a unui accident de munca sau boala profesionala           LUNI - JOI  9 - 14

 

           Pentru sesizari, sugestii si petitii electronice puteti utiliza adresa de e-mail: bucuresti.secretariat@cnpp.ro

 

Ultima modificare: 28.05.2019