Bine ati venit pe site-ul Casei de Pensii a Municipiului Bucuresti!

 

Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti este organizată şi funcţionează ca serviciu public descentralizat, în subordinea Casei Naţionale de Pensii Publice (CNPP) din data de 01.02.2001, fiind investită cu personalitate juridică în baza prevederilor Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor HG 118/2012 privind aprobarea statutului CNPP, a deciziilor consiliului de administraţie, a regulamentelor şi a normelor CNPP.

Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti asigură, în teritoriu, aplicarea unitară a legislaţiei din domeniul pensiilor şi asigurărilor sociale precum şi realizarea sarcinilor şi atribuţiilor ce decurg din aplicarea prevederilor Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Finanţarea cheltuielilor de organizare, funcţionare şi investiţii ale Casei de Pensii a Municipiului Bucuresti se asigură din fondurile repartizate de la bugetul asigurărilor sociale de stat de către CNPP.

        Programul de lucru pentru depunerea documentelor in vederea recuperarii  indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca (cod 02, 03, 04) ca urmare a unui accident de munca sau boala profesionala           LUNI - JOI  9 - 14

                           Prelungirea programului de lucru

                               Informare plata pensii 2020

                       Informare plata ajutoare de deces 2020

             In atentia asiguratilor pe baza contractului de asigurare sociala

 

ANUNT

CASA DE PENSII A MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                 PROGRAM CASIERIE                                                             

-     MIERCURI – 01 IANUARIE 2020

(Anul Nou)

-   JOI – 02 IANUARIE 2020

(a doua zi de Anul Nou)

-     VINERI – 03 IANUARIE 2020

  sunt declarate zile libere.

 

           Pentru sesizari, sugestii si petitii electronice puteti utiliza adresa de e-mail: bucuresti.secretariat@cnpp.ro

 

Ultima modificare: 23.12.2019