Nota referitoare la Legea nr.16/2021_prind BASS pe anul 2021

Cuantum ajutor de deces incepand cu 12.03.2021

Datele de contact ale autoritatii

Deschidere cont online

Cerere expertiza medicala           Declaratie expertiza medicala

Declaratie expertiza medicala prelucrare date

Cerere privind eliberarea buletinului de calcul

Documente necesare acordarii ajutorului de deces asigurati_persoane incadrate cu contract individual de munca_2021

ANUNT EXAMEN PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL IMEDIAT SUPERIOR - 28.12.2021

Bine ati venit pe site-ul Casei de Pensii a Municipiului Bucuresti!

 

Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti este organizată şi funcţionează ca serviciu public deconcentrat, Ón subordinea Casei Naţionale de Pensii Publice (CNPP) din data de 01.02.2001, fiind investită cu personalitate juridică Ón baza prevederilor Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor HG 118/2012 privind aprobarea statutului CNPP, a deciziilor consiliului de administraţie, a regulamentelor şi a normelor CNPP.

Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti asigură, Ón teritoriu, aplicarea unitară a legislaţiei din domeniul pensiilor şi asigurărilor sociale precum şi realizarea sarcinilor şi atribuţiilor ce decurg din aplicarea prevederilor Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Finanţarea cheltuielilor de organizare, funcţionare şi investiţii ale Casei de Pensii a Municipiului Bucuresti se asigură din fondurile repartizate de la bugetul asigurărilor sociale de stat de către CNPP.

 

             Program de lucru cu publicul incepand cu data de 24.02.2020

 

           Pentru sesizari, sugestii si petitii electronice puteti utiliza adresa de e-mail: bucuresti.secretariat@cnpp.ro

 

Ultima modificare: 22.11.2021