Declaratie pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

         Declaratie deces apartinatori

         Cerere pentru plata ajutorului de deces asigurat - acte necesare

         Cereri tip pentru acordare pensii/indemnizatii

         Cereri tip pentru plati pensii/indemnizatii

       Cerere tip pentru bilete de tratament

       Cereri Legea 544/2001

       Cereri Legea 341/2004

       Declaratii si contracte de asigurare

       Formulare expertiza medicala

       Formulare europene

       Formulare pentru modalitati plata pensie in strainatate

       Formulare pentru eliberarea adeverintelor de stagiu

       Model adeverinta eliberata de angajator pentru grupele de munca I si II

       Model cerere eliberare negatie pentru formular A1

       Contestatie decizie de pensionare –Legea 263/2010

       Cerere restituire sume provenite din debite  –Legea 125/2014