Procura speciala

      Procura speciala, necesara in ceea ce priveste intocmirea si depunerea dosarului de pensie, deschiderea contului curent personal si incasarea pensiei, in situatia persoanelor care nu au posibilitatea de a se deplasa in Romania, se va intocmi cu respectarea urmatoarelor conditii:
      

  Pentru cetatenii straini cu domiciliul in strainatate, procura speciala poate fi eliberata pe teritoriul statului de domiciliu, dupa cum urmeaza:

  1. in cazul statelor semnatare ale Conventiei de la Haga, procura este valabila numai daca este insotita de apostila eliberata de catre autoritatea competenta, potrivit legislatiei nationale a statului de la care emana documentul;
  2. in cazul statelor cu care Romania are incheiate tratate sau conventii de asistenta juridica bilaterala in acest domeniu, procura este valabila fara nici o alta formalitate.

  Pentru cetatenii romani cu domiciliul in strainatate, procura speciala poate fi eliberata pe teritoriul statului de domiciliu, in conditiile prevazute mai sus, precum si de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale Romaniei.
      

  Atat pentru cetatenii straini, cat si pentru cetatenii romani este valabila procura speciala emisa de notarii publici de pe teritoriul Romaniei.

      Procura speciala trebuie sa contina urmatoarele elemente:

  numele, prenumele, cetatenia, data si locul nasterii, domiciliul si actul de identitate ale titularului dreptului la pensie (valabil la data eliberarii procurii);

  numele, prenumele, datele de identificare (actul de identitate, domiciliul, data si locul nasterii) ale mandatarului;

  obiectul mandatului (intocmirea dosarului de pensie, deschiderea contului curent personal, incasarea pensiei pentru plati curente si restante, semnarea extrasului de cont);

  precizarea ca mandatarul are obligatiile ce revin titularului, inclusiv cea de a anunta in termen casei teritoriale de pensii orice schimbare intervenita in situatia titularului, de natura sa modifice sau sa inceteze dreptul la pensie.

      Procura speciala care nu este emisa in limba romana, precum si apostila (acolo unde este cazul) vor fi traduse si legalizate.
      
Procura speciala este valabila 18 luni.