CASA DE PENSII A MUNICIPIULUI BUCURESTI INTREGISTREAZA CERERI DE ACORDAREA A BILETELOR DE TRATAMENT INCEPAND CU DATA DE 03 IANUARIE 2018

 

  

-          DATA ÎNREGISTRĂRII CERERII NU MAI CONSTITUIE CRITERIU

DE REPARTIZARE A BILETELOR DE TRATAMENT !

 

-         CERERILE ŞI ACTELE AFERENTE SE POT TRANSMITE prin poştă, fax, e-mail sau se pot depune direct la sediul Casei de Pensii a Municipiului Bucuresti  (etaj 1 ghişeele 17, 20, 21, 22, 23, 37):

-         Adresa:  Calea Vitan nr. 6 sector 3;

-         fax: 021/326.05.41;

-         e-mail: danut.ion@cnpp.ro

 

 

-          Cererile se depun cu cel puţin 30 de zile înainte de prima zi a perioadei consemnata in cerere

 

-         SE COMPLETEAZĂ cu majuscule, numai pe formularul tipizat aprobat, care se poate procura de pe internet – www.cnpp.ro sau www.cpmb.ro.

 

 

-         MODUL DE COMPLETARE A CERERII:

§  pentru a fi luată în considerare, cererea trebuie să aibă completate toate câmpurile (faţă-verso) şi să fie însoţită de toate documentele justificative solicitate;

§   solicitantul poate opta pentru cel mult trei staţiuni;

§  se va preciza o singură perioadă solicitată, care poate cuprinde mai multe serii, din mai multe luni (de ex.: dacă se va completa pe cerere perioada 01.05.2011 – 30.09.2011, cererea va fi luată în calcul la toate seriile de bilete din acea perioadă, aplicând criteriile de repartizare la fiecare serie);

§  cererea poate cuprinde şi informaţii despre alte persoane, care au depus la rândul lor cereri şi cu care titularul doreşte să meargă în aceeaşi staţiune şi în aceeaşi perioadă;

§  răspunderea pentru modul de completare şi corectitudinea datelor din cerere revine în totalitate solicitantului !

 

-         unei persoane i se poate elibera un singur bilet de tratament balnear în cursul unui an calendaristic;

-         refuzul nejustificat al unui bilet de tratament repartizat determină pierderea dreptului la un alt bilet în cursul anului calendaristic respectiv !