Legea 341/2004

Acte necesare

Categorii de beneficiari

Cuantumul indemnizatiei

Dovedirea calitatii de beneficiar

Facilitati si drepturi

Obligatia depunerii declaratiei pe propria raspundere

Stabilirea drepturilor

Termen de preschimbare

Modelul adeverintelor eliberate de catre Secretariatul de Stat